Jun 10

သုတ်ပိုးအားနည်းသောအမျိုးသားများ၊ ခရီးမကြာခဏသွားရသော အမျိုးသားများအတွက် သုတ်ပိုးအေးခဲသိမ်းထားရန် ဝန်ဆောင်မူ