၄၇၉ ေယာက္ေျမာက္ သမီးေလး ကို စက္တင္ဘာ (၁၆) ရက္ေန႔မွာ ေမြးဖြားခဲ့တာပါ႐ွင္။

၄၇၉ ​ေယာက္​​ေျမာက္​ ​သမီး​ေလး   ကို  စက္တင္ဘာ (၁၆) ရက္​​ေန႔မွာ ​ေမြးဖြားခဲ့တာပါ႐ွင္​။