၄၇၈ ေယာက္ေျမာက္ သားသားေလး ကို စက္တင္ဘာ (၈) ရက္ေန႔မွာ ေမြးဖြားခဲ့တာပါ႐ွင္။

၄၇၈ ေယာက္​​ေျမာက္ သားသားေလး ကို  စက္တင္ဘာ (၈) ရက္​​ေန႔မွာ ​ေမြးဖြားခဲ့တာပါ႐ွင္​။