၄၇၃ေေယာက္ေျမာက္ သားသားေလးကို စက ္တင္ဘာလ(၄)ရက္ေန႔မွာ ေမြးဖြားခဲ့တာပါ႐ွင္။

၄၇၃ေယာက္​​ေျမာက္​ သားသား​ေလးကို စက ္​​တင္ဘာလ(၄)ရက္​​ေန႔မွာ ​ေမြးဖြားခဲ့တာပါ႐ွင္​။