၄၇၂ေယာက္ေျမာက္ သားသားေလးကို ၾသဂုတ္လ ၁၉ ရက္ေန႔မွာ ေမြးဖြားခဲ့တာပါ႐ွင္။

၄၇၂ေယာက္​​ေျမာက္​ သားသား​ေလးကို ၾသဂုတ္လ ၁၉ ရက္​​ေန႔မွာ ​ေမြးဖြားခဲ့တာပါ႐ွင္​။