၄၇၁ ေယာက္ေျမာက္ သ မီး ေလးကိုို ၾသဂုတ္လ ၂၈ ရက္ေန႔မွာ ေမြးဖြားခဲ့တာပါ႐ွင္။

၄၇၁ ​ေယာက္​​ေျမာက္​ ​ သ မီး ​ေလးကိုို ၾသဂုတ္လ  ၂၈ ရက္​​ေန႔မွာ ​ေမြးဖြားခဲ့တာပါ႐ွင္​။