၄၇၀ ေယာက္ေျမာက္ သ မီး ေလးကိုို ၾသဂုတ္လ ၁၅ ရက္ေန႔မွာ ေမြးဖြားခဲ့တာပါ႐ွင္။

၄၇၀ ​ေယာက္​​ေျမာက္​ ​ သ မီး ​ေလးကိုို ၾသဂုတ္လ  ၁၅ ရက္​​ေန႔မွာ ​ေမြးဖြားခဲ့တာပါ႐ွင္​။