၄၅၅ ေယာက္ေျမာက္ သမီးေလးက ဇြန္လ ၂၁ ရက္ေန႔မွာ ေမြးဖြားခဲ့တာပါ႐ွင္။

၄၅၅ ေယာက္​​ေျမာက္​ သ​မီး​ေလးက  ဇြန္လ ၂၁ ရက္​​ေန႔မွာ ​ေမြးဖြားခဲ့တာပါ႐ွင္​။