ဝန်ဆောင်မှု

သားသမီးရရန်ကြန့်ကြာနေခြင်းနှင့် ပတ်သက်၍ နှစ်သိမ့်ဆွေးနွေးပေးခြင်း။
သားသမီးရရန်ကြန့်ကြာနေသော စုံတွဲများအတွက် ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာ စစ်ဆေးမှုများအပြင် စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာခံစားချက်များ နှစ်သိမ့်ဆွေးနွေးပေးခြင်းကို လိုအပ်သလို ပြုလုပ်ပေးပါသည်။

ဤနည်းသည် သားသမီးရစေသော အထောက်အကူနညး်လမ်းများထဲမှ ရိုးရှင်းသောနည်းလမ်း ဖြစ်ပါသည်။ ဤနည်းသည် အမျိုးသမီး၏ မမျိုးဥကြွေချိန်ကို ထွက်ချက်ပြီး မမျိုးဥကြွေချိန်တွင် အမျိုးသား၏ သုက်ရည်ထဲမှ လှုပ်ရှားမှုအား အကောင်းဆုံးနှင့် ကျန်းမာသန်စွမ်းသော သုက်ကောင်များကို ရွေး ချယ်ပြင်ဆင်ပြီးအချိန်ကိုက် အမျိုးသမီး သားအိမ်တွင်းထည့်သွင်းပေးသော နည်းလမ်းဖြစ်ပါသည်။

IVF နည်းကို ဖန်ပြွန်သန္ဓေသားဟုခေါ်ပါသည်။ ကမ္ဘာပေါ်တွင် ပထမဆုံးသောဖန်ပြွန်သန္ဓေသားကို ၁၉၇၈ ခုနှစ်တွင် စတင်ပြုလုပ်ခဲ့ပြီး ယနေ့အချိန်ကာလအထိ ဖန်ပြွန်သန္ဓေသားနည်းဖြင့် မွေးဖွားသန့်စင်ခဲ့ သော ကလေးငယ်ပေါင်းငါးသန်းခန့်ရှိနေပြီဖြစ်ပါသည်။

၁၉၉၂ ခုနှစ်တွင် စတင်တွေ့ရှိခဲ့သော ICSI နည်းသည် အမျိုးသားဘက်မှ အခက်အခဲရှိသူများ အတွက် ပိုမိုကောင်းမွန်သောနည်းအဖြစ် ကျော်ကြားလာပါသည်။

TESE နည်းသည် သုက်ရည်တွင် သုက်ကောင် မပါသော အမျိုးသားများအတွက် လုပ်ဆောင်သော နည်းဖြစ်ပါသည်။ TESE နည်းသည် မေ့ဆေးအချိန်တိုပေး၍ BFC ဆေးခန်းတွင် လုပ်ဆောင်ပါသည်။ ကပ်ပယ်အိတ်အတွင်းရှိ အသားစအား အသေးစားခွဲစိတ်မှုပြုလုပ်၍ ထုတ်ယူပြီး သားလောင်းဗေဒပညာရှင်မှ ၎င်းအသားစအတွင်းရှိ သုက်ပိုးများအား အနုကြည့်မှန်ပြောင်းအောင်တွင် ကြည့်ရှု၍လှုပ်ရှားနိုင်သော သုက်ပိုးများအား ရွေးချယ်သန့်စင်စေပါသည်။ ၎င်းနောက် မမျိုးဥအတွင်းသို့ ICSI နည်းဖြင့် သန္ဓေအောင်စေပါသည်။

Pages